ระบบลงทะเบียนผู้ประสานงานโครงการ NEdNet จำนวน 38 โรงเรียน
ชื่อเข้าระบบ
รหัสผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลผู้ประสานงาน (ข้อมูล ณ 29 ม.ค. 2556 เวลา 11.20 น.)
รายละเอียด/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.บัญชีรายชื่อโรงเรียนตามโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ โครงการขยายโครงขายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
2. รายชื่อโรงเรียน โครงการ Uninet : SP2
3.บัญชีจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point)
4.คู่มือประจำโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (NEdNet)
5.บัญชีรายชื่อโรงเรียนตามโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ โครงการขยายโครงขายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ฉบับเต็ม)
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1